Honung

Våra olika sorters honung hanteras varsamt och på ett hantverksmässigt sätt. Honungen värms aldrig upp annat än till "kuptemperatur", ca 25 grader, för att kunna rinna igenom silar som tar bort eventuella föroreningar och avtäckningsvax. Allt för att bibehålla så mycket som möjligt av honungens ursprungliga smak- och doftämnen.

Ofta får vi frågan hur vi kan veta att det är en viss sorthonung i burken. Det hela går till som så att strax efter en viss blomma som dominerar i landskapet börjat blomma ställer vi bisamhällena där. T.ex. på ett skogshygge för att få hallonhonung. Dessförinnan har vi kontrollerat att det inte finns så mycket av andra blommor i närheten som blommar samtidigt. Bina, som är blomtrogna, flyger då huvudsakligen på hallonen. När den aktuella blomningen närmar sig sitt slut, skattar vi honungen och flyttar bisamhällena till en annan plats där de får fortsätta sitt arbete. Dessutom låter vi analysera honungen av ett oberoende kontrollorgan, Honungsringen, som gör pollenanalys av vår honung. Ett exempel på en sådan analys ser du här till höger.

I år har vi ännu ingen honung att sälja. Allt såldes slut redan förra året. Vanligtvis brukar vi erbjuda följande honungssorter:
Rapshonung, 350g. Traditionell skånsk rapshonung från de fanstasiskt vackra rapsfälten som omger Lund.
Äpple- och rapshonung, 250g från från Ladugårdsmarken. Kommer endast att finnas tillgänglig på marknader!
Lindhonung, 250g från Lund med en mycket aromatisk och spännande smak och doft.
Klöverhonung, 250g - Här har en del av ett blommande ekologiskt vitklöverfält i Gårdstånga fångats i en ljuvligt doftande och smakande honung. Kommer endast att finnas tillgänglig på marknader!
Botaniska Trädgården, 250g - Lundensisk honung med exotiska inslag.
Skånsk honung, 350g - Honung från den rika försommarblomningen i skog och äng.
Skogshonung, 350g från Björnstorp.
1000 Blommor, 350g från ekologiskt odlad mark i Knästorp.
Lundahonung, 250g från ekologiskt odlad mark i Knästorp.
 

Jungfruhonung, 350g - Skogshonung som endast är silad och får kristallisera utav sig själv i burken. Det är den honung som smakar så nära nyslungad honung man kan komma. Har den kristalliserat, så blir den flytande igen om den värms försiktigt till ca 40 grader
.