Honungsgårdens Miljöpolicy.

Honungsgården tillverkar ekologisk honung med skonsamma hantverksmässiga metoder. Vår
honung innehåller inga tillsatser. Honungsgårdens vision är att genom vår verksamhet såväl
öka förutsättningarna för biologisk mångfald som att öka allmänhetens kunskap om binas och
andra pollinatörers betydelse för den denna mångfald. Vår målsättning är att ständigt
minimera företagets och våra produkters miljöbelastning. Detta vill vi uppnå genom att:

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och håller oss kontinuerligt uppdaterade på nya lagar och branschspecifika krav.
  • Vi ställer miljörelaterade krav på våra leverantörer och samarbetspartners.
  • Vi källsorterar våra avfallsprodukter i enighet med gällande föreskrifter.
  • Vi använder endast milda och miljömärkta kemikalier i vår verksamhet.
  • Vi strävar efter att minimera vår energianvändning, bland annat genom att bara tända belysning när vi vistas i lokalen och att inte ha kylanläggning igång när så inte behövs.
  • Vi planerar vår körning och organiserar vår distribution för att minimera transporternas miljöbelastning.
  • Alla som arbetar på Honungsgården skall känna till och vara väl förtrogna med vår miljöpolicy.Martine Borglin

Honungsgården i Skåne