BUCKFASTDrottningar

Hos oss på Honungsgården kan du beställa både kläckfärdiga celler, oparade bidrottningar, friparade bidrottningar, stationsparade bidrottningar samt kontraktsdrottningar. Vi är sedan 10 år aktiva inom avelsarbetet i Lunds biavelsklubb, som under 2018 utvärderade knappt 200 bidrottningar.  De bidrottningar vi säljer kommer samtliga direkt ifrån de bästa drottningmödrarna som avelsklubben har att erbjuda. Avelklubben parar sina bidrottningar dels på samtliga Buckfastparningsstationer för att kunna selektera fram de absolut bästa bidrottningarna, dels genom seminering. Hos oss får du med andra ord endast döttrar från de bästa drottningarna, F1, och inte deras "barnbarn", F2.

Drottningmödrarna uppfyller alltid följande kriterier:
  • Nosema-fria
  • 100% utrensning efter 48 timmar*
  • Hög honungsproduktion
  • Svärmtröghet
  • Bina skall vara fromma
  • Bina skall vara kakfasta
  • Dessutom har vi inom Lunds biavelsklubbs verksamhet även under flera år systematiskt testat bisamhällenas VSH egenskaper i tillägg till de övriga Buckfastkriterierna. I dagsläget finns det drottningar som uppvisar negativ varroatillväxt!För att vi lättare skall kunna planera vår biodling och möta upp dina önskemål ber vi dig lägga din order i god tid så att vi kan anpassa vår biodling till dina behov.

Vi levererar bidrottningar från slutet av maj/början på juni, märkta med årets färg. Drottningarna levereras i mån av tillgång. Använd vårt kontaktformulär eller ta kontakt med Göran om du vill ha mer information.

Vill du beställa bidrottningar kan du göra det i vår e-butik. Glöm inte att skriva när du vill ha drottningarna, så skall vi försöka möta ditt önskemål.

Förbeställning av stationsparade Buckfastdrottningar görs senast i maj månad. Därefter levereras dessa drottningar endast i mån av tillgång.

* Vi mäter våra bidrottningars utrensningsförmåga efter 24 timmar och selekterar på de bidrottningar som har så stor utrensning som möjligt. Det är väldigt få samhällen överhuvudtaget som inte klarar av att ha 100% utrensning efter 48 timmar så därför säger full utrensning egentligen inte så mycket. Dessa bidrottningar arbetar vi heller inte vidare med. Därför är det mer utslagsgivande att testa utrensningen efter 24 timmar.